درباره ما

احیاء استیل فولاد بافت

فولاد بافت یکی از هشت طرح ملی فولادی ایران است که در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات استراتژیک در جنوب شرق کشور در زمینی بالغ‌ بر ۶۱۲ هکتار احداث شده است.

مشارکین و سهامداران شرکت احیاء استیل فولاد بافت از سال 95 عبارتند از : 40 درصد سهام دولت مربوط به سازمان تولید ونوسازی معادن و صنایع معدن ایران (20درصد) و بانک صنعت و معدن (20درصد) و 60 درصد متعلق به بخش خصوصی درقالب شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان (هلدینگ صنعت و معدن گروه مالی گردشگری) می باشد.

 

میزان اشتغال‌زایی

250 نفر به صورت مستقیم و 2000 نفر  به صورت غیرمستقیم در فاز اول

پروژه ها

برخی از پروژه های احیاء استیل فولاد بافت

برخی از پروژه های احیاء استیل فولاد بافت را مشاهده کنید و در صورت نیاز به مشاهده تمامی پروژه ها روی دکمه زیر کلیک کرده و به بخش تمامی پروژهای احیاء استیل فولاد بافت وارد شوید .

مشاهده همه پروژه ها

احداث کارخانه آهن اسفنجی شماره دو

فاز دوم آن مربوط به احداث ، واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 800 هزار تن در سال مشابه فاز اول ؛ که عملیات اجرای آن در دیماه 1399 آغاز گردیده و تاشهریور ماه 1402 میزان 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ، سرمایه گذاری این فاز که در حدود 4 هزار میلیارد تومان برآورده شده است که به صورت کامل توسط سهام داران انجام شده است . طبق برنامه ریزیهای انجام شده آغاز بهره برداری از فاز دوم کارخانه فولاد بافت نیمه دوم سال 1402 است و پیش‌بینی می‌شود

مشاهده پروژه
احداث کارخانه آهن اسفنجی شماره دو

بزودی

...

service

بزودی

...

service

بزودی

...

service
background
مناقصات و مزایده ها

آخرین مناقصات و مزایده های احیاء استیل فولاد بافت

در این بخش شما آخرین مناقصات و مزایده های احیاء استیل فولاد بافت را مشاهده میکنید همچنین با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید تمامی مناقصات و مزایده های احیاء استیل فولاد بافت دسترسی پیدا کنید

مشاهده همه مناقصات و مزایده ها

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 09-م-1402

شرکت احیاء استیل فولاد بافت به شماره ثبت 1623 و شناسه ملی 14005000583 در نظر دارد تامین تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. مناقصه گزار: شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 2. موضوع مناقصه: تامین تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 3. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال
ا لف . به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  
ب . وجه نقد واریز شده به شماره شبا   IR8800640014299700332188001  بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت 
4. زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تاریخ دریافت اسناد از روز شنبه مورخ (1402/05/28 ) ساعت 9 ا لی 15( لغایت روز سه شنبه 1402/05/31 و مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/06/07 خواهد بود. مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامات داخلی مختار است.(روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیات رسمی روز کاری نمی باشد.)
5. محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال به شماره شبا IR8800640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت، به روش ذیل اقدام نمایند.
مراجعه حضوری به آدرس: تهران  سعادت آباد  بلوار مدیریت بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور  ساختمان گروه ما لی و گردشگری  دفتر شرکت احیاء استیل فولاد بافت سرکار خانم نیازاده 
6. محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 1402/06/07 در یک پاکت لاک و مهر شده که روی آن نوشته شده باشد مربوط به (مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره 09 -م -1402 تامین تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت احیا استیل فولاد بافت( به واحد دبیرخانه دفتر شرکت واقع در تهران سعادت آباد  بلوار مدیریت  بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور ساختمان گروه ما لی و گردشگری، در قبال دریافت رسید تسلیم گردد.
( تحویل دبیرخانه  سرکار خانم نیازاده)
7. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8. هزینه آ گهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن های تماس: 03431295800 داخلی (322)  یا 02187700404  داخلی  (102)
 

دانلود فایل

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 10-م-1402

شرکت احیاء استیل فولاد بافت به شماره ثبت 1623 و شناسه ملی 14005000583 در نظر دارد تامین ممبران و فیلتر ممبران RO  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. مناقصه گزار: شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 2. موضوع مناقصه: تامین ممبران و فیلتر ممبران RO  شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 3. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: دو میلیارد ریال
ا لف . به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  
ب . وجه نقد واریز شده به شماره شبا   IR8800640014299700332188001  بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت 
4. زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تاریخ دریافت اسناد از روز شنبه مورخ (1402/05/28 ) ساعت 9 ا لی 15( لغایت روز سه شنبه 1402/05/31 و مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/06/07 خواهد بود. مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامات داخلی مختار است.(روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیات رسمی روز کاری نمی باشد.)
5. محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال به شماره شبا IR8800640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت، به روش ذیل اقدام نمایند.
مراجعه حضوری به آدرس: تهران  سعادت آباد  بلوار مدیریت بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور  ساختمان گروه ما لی و گردشگری  دفتر شرکت احیاء استیل فولاد بافت سرکار خانم نیازاده 
6. محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 1402/06/07 در یک پاکت لاک و مهر شده که روی آن نوشته شده باشد مربوط به (مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره 10 -م -1402 تامین ممبران و فیلتر ممبران RO  شرکت احیا استیل فولاد بافت( به واحد دبیرخانه دفتر شرکت واقع در تهران سعادت آباد  بلوار مدیریت  بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور ساختمان گروه ما لی و گردشگری، در قبال دریافت رسید تسلیم گردد.
( تحویل دبیرخانه  سرکار خانم نیازاده)
7. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8. هزینه آ گهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن های تماس: 03431295800 داخلی (322)  یا 02187700404 داخلی  (102)
 

دانلود فایل

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 14-م-1402

شرکت احیاء استیل فولاد بافت به شماره ثبت 1623 و شناسه ملی 14005000583 در نظر دارد تامین تجهیزات شبکه (فایروال،سرور،سوئیچ،SANوTAPE)  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. مناقصه گزار: شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 2. موضوع مناقصه: تامین تجهیزات شبکه (فایروال ، سرور، سوئیچ ، SAN و TAPE)  شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 3. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: سه میلیارد ریال
ا لف . به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  
ب . وجه نقد واریز شده به شماره شبا   IR8800640014299700332188001  بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت 
4. زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تاریخ دریافت اسناد از روز شنبه مورخ 1402/06/11 (ساعت 9 ا لی 15) لغایت روز سه شنبه 1402/06/14 و مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 خواهد بود. مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامات داخلی مختار است.(روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیات رسمی روز کاری نمی باشد.)
5. محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال به شماره شبا IR8800640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت، به روش ذیل اقدام نمایند.
مراجعه حضوری به آدرس: تهران  سعادت آباد  بلوار مدیریت بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور  ساختمان گروه ما لی و گردشگری  دفتر شرکت احیاء استیل فولاد بافت سرکار خانم نیازاده 
6. محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز چهار شنبه 1402/06/22 در یک پاکت لاک و مهر شده که روی آن نوشته شده باشد مربوط به (مناقصه عمومی تک مرحله ای (شماره 14-م-1402)  تامین تجهیزات شبکه (فایروال ، سرور، سوئیچ ، SAN و TAPE) شرکت احیا استیل فولاد بافت) به واحد دبیرخانه دفتر شرکت واقع در تهران سعادت آباد  بلوار مدیریت ، بلوار فرهنگ ، نبش کوچه نور ساختمان گروه مالی و گردشگری، در قبال دریافت رسید تسلیم گردد.
( تحویل دبیرخانه - سرکار خانم نیازاده)
7. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8. هزینه آ گهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن های تماس: 03431295800 داخلی (322)  یا 02187700404  داخلی  (102)
 

دانلود فایل

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 13-م-1402

شرکت احیاء استیل فولاد بافت به شماره ثبت 1623 و شناسه ملی 14005000583 در نظر دارد تامین ورق استیل وآهن آلات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. مناقصه گزار: شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 2. موضوع مناقصه: تامین ورق استیل وآهن آلات شرکت احیاء استیل فولاد بافت
 3. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: سه میلیارد ریال
ا لف . به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  
ب . وجه نقد واریز شده به شماره شبا   IR8800640014299700332188001  بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت 
4. زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تاریخ دریافت اسناد از روز شنبه مورخ 1402/06/11 (ساعت 9 ا لی 15) لغایت روز سه شنبه 1402/06/14 و مهلت تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 خواهد بود. مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها در چارچوب آیین نامه معامات داخلی مختار است.(روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیات رسمی روز کاری نمی باشد.)
5. محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه و فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال به شماره شبا IR8800640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت، به روش ذیل اقدام نمایند.
مراجعه حضوری به آدرس: تهران  سعادت آباد  بلوار مدیریت بلوار فرهنگ  نبش کوچه نور  ساختمان گروه ما لی و گردشگری  دفتر شرکت احیاء استیل فولاد بافت سرکار خانم نیازاده 
6. محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز چهار شنبه 1402/06/22 در یک پاکت لاک و مهر شده که روی آن نوشته شده باشد مربوط به (مناقصه عمومی تک مرحله ای (شماره 13-م-1402)  تامین ورق استیل وآهن آلات شرکت احیا استیل فولاد بافت) به واحد دبیرخانه دفتر شرکت واقع در تهران سعادت آباد  بلوار مدیریت ، بلوار فرهنگ ، نبش کوچه نور ساختمان گروه مالی و گردشگری، در قبال دریافت رسید تسلیم گردد.
( تحویل دبیرخانه - سرکار خانم نیازاده)
7. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8. هزینه آ گهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن های تماس: 03431295800 داخلی (322)  یا 02187700404  داخلی  (102)
 

دانلود فایل
banner
ارتباط با ما

برای ارتباط با احیاء استیل فولاد بافت میتوانید از فرم روبرو پیام خود را برای دپارتمان مربوطه ارسال نمایید یا از بخش تماس با ما از طریق پست الکترونیکی و ادرس و یا شماره تماس ارتباط برقرار نمایید .

ارتباط با ما   

ارسال پیام